V úterý dne 21. 6. 2022 jsme zahájili volební kampaň sdružení nezávislých kandidátů ESO (Efektivní Správa Obce) Chýně.
Naší první “veřejnou” aktivitou je sběr podpisů pro podporu kandidatury volební strany ESO. V případě neregistrovaného politického subjektu se jedná o zákonnou podmínku nutnou pro naši účast v podzimních komunálních volbách. Podepsat petici mohou pouze potenciální voliči, tj. osoby starší 18 let a mající trvalý pobyt v Chýni.

Našimi hlavními úkoly v uplynulých týdnech a měsících byla dvě klíčová témata:

  1. Sestavení kandidátní listiny

    Deset členů našeho dosavadního týmu kandiduje znovu i v dalším období, na pěti místech kandidátky vám představujeme nové tváře. Základní informace o našich členech najdete v celkovém přehledu kandidátů ESO, v dalších samostatných článcích o nich následně poskytneme bližší informace.

  2. Příprava volebního programu

    Vycházíme z dosavadních zkušeností při vedení obce a navazujeme i na aktivity související s dlouhodobějšími cíli, které přesahují jedno volební období. Kromě toho jsme začlenili podněty nových členů týmu a stranou nezůstala ani zpětná vazba od obyvatel Chýně. Na webových stránkách najdete základní přehled programových oblastí s konkrétními body a naše hlavní priority. Podobně jako u kandidátů i zde budeme k prioritám a programovým oblastem postupně přinášet podrobnější články.

Veškeré aktuality můžete sledovat na našem twitter účtu či FB stránkách.