Školství

 • Výstavba svazkové základní školy s 448 místy pro chýňské děti
 • Rozšíření kapacity MŠ minimálně o dalších 96 míst
 • Podpora zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole

Více...

 
Technická vybavenost a služby

Technická vybavenost a služby

 • Zahájení rozšíření čistírny odpadních vod
 • Rozvoj Technických služeb Chýně
 • Pokračování v opravě obecních komunikací

Více...

 
Sport a volný čas

Sport a volný čas

 • Zřízení víceúčelového sportovního areálu
 • Rozvoj kulturního a sportovního života v Chýni, podpora činnosti spolků
 • Výstavba cyklostezek a pěších tras

Více...

 
Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

 • Zřízení dalších zdravotních služeb
 • Podpora výstavby domu seniorů
 • Vytvoření místa k setkávání, klubovny pro zájmový a spolkový život
Více...
 
Bezpečnost

Bezpečnost

 • Rozšíření činnosti obecní policie
 • Podpora zklidnění dopravy
 • Výstavba hasičské zbrojnice
Více...
 
Životní prostředí

Životní prostředí

 • Směřování k energetické soběstačnosti Chýně
 • Podpora zadržování vody v krajině
 • Vybudování kompostárny pro lokální zpracování bioodpadu
Více...
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0