O nás

Představujeme Vám místní politické uskupení – sdružení nezávislých kandidátů, založené v roce 2014. Komunální volby jsme v prvním roce s celkovým ziskem 30 % hlasů vyhráli a získali pozici starostky. Program, který v roce 2014 oslovil nejvíce voličů, byl téměř z 90 % splněn. Nejspíše i proto v dalších volbách (v roce 2018) do nás vložilo důvěru v podobě hlasů 72 % voličů. Tato podpora obyvatelů naší obce je pro nás velmi zavazující, po celou dobu se snažíme voliče nezklamat a dělat, i díky dříve získaným zkušenostem, pro Chýni maximum.

Největší výzvy nadále vycházejí z toho, že Chýně patří k nejrychleji rostoucím obcím z celé republiky. Původní územní plán z roku 2004 bohužel umožnil v podstatě nekontrolovatelný a neregulovatelný rozvoj. Tím postupně vznikly problémy ve všech oblastech infrastruktury a služeb obce, které musíme dodnes postupně napravovat. Dalším faktorem nečekaně zasahujícím do tohoto volebního období byly dopady pandemie koronaviru. Přes tyto překážky se i v našem druhém volebním období můžeme prezentovat velmi dobrými výsledky.

Naše plány na další čtyři roky jsme sestavili s maximální odpovědností. Vždy zohledňujeme i dlouhodobější horizont nad rámec čtyřletého volebního období. Při správě obce dbáme na maximální efektivitu i komplexní posouzení všech v úvahu připadajících variant. Naší prioritou je rovněž maximální informovanost, otevřenost a transparentnost veškerých jednání.

Funkci starostky obce již osmý rok vykonává Anna Chvojková, která je lídrem naší kandidátky i pro letošní komunální volby. Deset členů našeho dosavadního týmu kandiduje znovu i v dalším období, na pěti místech kandidátky Vám představujeme nové tváře. Nikdo z nás není na politice existenčně závislý - účast ve volbách a pozici v zastupitelstvu chápeme jako aktivní cestu k tomu, aby Chýně byla moderní a prosperující obcí 21. století. Pozici zastupitele i starosty bereme jako službu obyvatelům a naším společným cílem je naplnění volebního programu ESO.

 

Archiv stranek eso-chyne.cz 2014

Archiv stranek eso-chyne.cz 2018