Petr Procházka

Petr Procházka Narodil jsem se v Chýni v roce 1973 a od té doby zde žiji s celou rodinou, která má v Chýni hluboké kořeny. Jsem ženatý, mám dva syny a manželka (taktéž chýňská rodačka) pracuje na obecním úřadě. Můj praděda a děda byli významnými občany Chýně a hospodařili na statku, který nám v době totality zkonfiskovali komunisté.

Po revoluci můj otec zrekonstruoval zdevastovaný statek do současné podoby a nyní jej spravuji já. Od roku 1997 zde naše rodina provozuje moštárnu jablek a od roku 2008 po odchodu ze společnosti FIC s.r.o., kde jsem pracoval jako vedoucí směny, provozuji Parkoviště u letiště. Na našem statku se každoročně konají tradiční vánoční trhy.

Můj otec byl v minulosti místostarostou Chýně a ani mně není osud rodné vesnice lhostejný. Proto jsem se přidal ke sdružení nezávislých kandidátů ESO, které má jasné a reálné cíle do budoucnosti. Hnacím motorem celého dobře sestaveného soukolí je současná paní starostka Anna Chvojková, které se v dosavadním volebním období podařilo realizovat velké množství pro obec prospěšných věcí. Obdivuji její pracovitost, píli a schopnost dotáhnout vše až do úspěšného konce. Do týmu ESO jsem se přidal proto, abych ji podpořil a umožnil v dalším volebním období dokončit všechny rozpracované i plánované projekty.


Zpět na přehled kandidátů