Mgr. Petra Šmejkalová

Narodila jsem se v Benešově u Prahy a z malé vesničky v Posázaví jsem se s rodiči v útlém věku přestěhovala do pohraničí na pomezí Šumavy a Českého lesa. Zde jsem strávila dětství a vytvořila si vztah ke krásné přírodě. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy s francouzštinou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Do Chýně jsem se přistěhovala v roce 2006. S rodinou jsem se začala zapojovat do veřejného dění v obci hlavně v oblasti ochrany a obnovy přírody a volnočasových aktivit pro děti.

Jako učitelka 1. stupně ZŠ jsem pracovala v pražské Škole hrou, v základních školách v Hostivici, v Chýni a v Úhonicích. Ve všech těchto školách jsem sbírala zkušenosti jak s výukou nadaných dětí, tak s metodami práce s dětmi s výukovými problémy. Velice mě naplňuje individuální práce s lidmi, proto je mým koníčkem vyučování hry na klavír, flétnu a hudební teorie.

Za nejdůležitější v životě považuji mezilidské vztahy. Ráda bych byla nápomocna dobrému soužití občanů v Chýni.


Zpět na přehled kandidátů