Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Lukáš Palatinus Pocházím z východočeského Ústí nad Orlicí. Do Prahy mě zavedlo studium geologie, během kterého jsem začal pracovat na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR v oboru krystalografie. Po dvou několikaletých studijně pracovních pobytech v Německu a ve Švýcarsku jsem se do Fyzikálního ústavu vrátil. Společně s mou ženou jsme hledali vhodné místo pro rodinný život, které by bylo v dosahu mého pracoviště. Volba padla na Chýni, kde již bydleli naši příbuzní a kde se nám naskytla příležitost koupit pozemek se starým domem ve staré části obce. Do Chýně jsme se přistěhovali v roce 2009.

Díky tomu, že jsem v Chýni již měl známé, kteří byli aktivní v komunální politice, začal jsem se i já velmi brzy zajímat o dění v obci. Po komunálních volbách v roce 2010 jsem se stal členem finančního výboru a mohl jsem tak velmi zblízka sledovat kupící se problémy Chýně. Bylo zřetelné, že Chýně potřebuje ve svém čele někoho, kdo je schopen se s těmito problémy vypořádat, řešit je komplexně a s dlouhodobější vizí. Najít někoho takového je velmi obtížné a považuji za velké štěstí pro Chýni, že se to povedlo v osobě Anny Chvojkové. Vzhledem k její kvalifikaci (studovala geografii se zaměřením na územní rozvoj), pracovním zkušenostem, znalostem z oblasti získávání dotací, schopnosti rychle se orientovat v problémech, ale hlavně díky její neutuchající energii, činorodosti a optimismu, jsem byl od počátku přesvědčený, že je schopna tuto úlohu zvládnout.

Potěšilo mě proto, že se ve volbách v roce 2014 podařilo našemu sdružení ESO Chýně zvítězit a získat pozici starostky. Následujících osm let, po které Anna Chvojková tuto funkci vykonávala, bylo bylo plné velkých výzev, ale jsem přesvědčený, že je Chýně zvládla dobře. A rozhodující zásluhu na tom měla právě práce Anny Chvojkové, která za tuto dobu prokázala, že je člověkem na svém místě. Důležitá byla ovšem i podpora od dalších členů sdružení ESO, především místostarostky Marcely Czerwinski i členů rady obce. Jsem rád, že se všichni tito klíčoví členové našeho sdružení rozhodli kandidovat i v dalším volebním období.

Pokud se zrovna nevěnuji své práci nebo komunální politice, věnuji se své rodině, která čítá tři školou povinné ratolesti, se kterými jezdím často kempovat se skupinou (převážně) chýňských tatínků říkající si FØ3. Relaxuji při každodenních cestách na kole do práce a z práce a do těla si dávám při pravidelném nedělním florbalu v chýňské sportovní hale. Rád si také zamuzicíruji s kytarou či houslemi. Miluji hory ve všech jejich podobách. Mým koníčkem je astronomie a vše, co souvisí s nebeskou mechanikou. Tato záliba se "zhmotnila" v podobě slunečních hodin, které jsem vytvořil na průčelí našeho domu.


Zpět na přehled kandidátů