Plánovací vycházka s občany Podporujeme občanskou angažovanost a budeme v tom pokračovat i nadále. Je pro nás důležité znát váš názor a proto pravidelně pořádáme setkání, procházky a diskuse. Chceme, aby se Chýně rozvíjela dle vašich představ - budeme podporovat spolky, sportovní kluby a zájmové organizace. Nadále budeme zefektivňovat komunikaci radnice s obyvateli všemi prostředky - jak za využití moderních prostředků, tak i osobně. Budeme pokračovat v realizaci participativního rozpočtu a projektu urbanistické koncepce Chýně.

Veřejný prostor je naše společné místo pro život

Revitalizace ulic, modernizace, více zeleně a zásadní úprava veřejných prostranství jsou součástí projektu Chýně2, který jsme v roce 2022 odstartovali. Chceme do koncepci jednotlivých projektů, zvolit vhodnou formu výběru architektonických projektů a začlenit chybějící občanskou vybavenost do veřejného prostoru. Mezi priority patří rozšíření ordinací o dětského lékaře a gynekologickou praxi, vybudování nové hasičské zbrojnice, rozšíření nabídky komerčních prostor, vybudování několika obecních bytů, klubovny pro zájmové aktivity a co-workingového centra (sdílený pracovní prostor k pronájmu). Podporujeme výstavbu domu seniorů v lokalitě Nová Chýně.

Veřejný prostor budeme upravovat např. v ulicích Okružní, Hlavní, Rudenská, Ke Skále, Bolzanova, Ecksteinova, Uherova a Pražská. Dokončíme revitalizaci ulice Hlavní. V rámci projektu Chýně2 jsme provedli inventuru využití obecních pozemků a společně s vámi hledali, jak nejefektivněji využit svěřený prostor. Při prodeji a nákupu pozemků budeme nadále postupovat v souladu s veřejným zájmem. Dokončíme regulační plán lokality Pod Horou.

Hasičská zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Chýni se rozrůstá a v posledních letech se účastnil i několika velkých zásahů. Podmínky v současné hasičské zbrojnici na Obecním úřadě jsou nedostatečné, chybí vyhovujcí zázemí šaten, sprch i denní místnost. Proto chceme vybudovat za přispění dotačních titulů novou hasičskou zbrojnici na některém obecním pozemku v souladu s výsledky architektonické studie. Tato zbrojnice poskytne moderní zázemí nejen hasičům, ale také strážníkům obecní policie.


Zpět na přehled programových bodů