Služební vůz obecní policie Poslední 3 roky nám ukázaly, že bezpečnost zasahuje do řady oblastí. Do této chvíle byla primárně vnímána z pohledu ochrany majetku a v dopravě. Nyní ji můžeme rozšířit o krizové řízení, bezpečnost v oblasti zdraví a edukaci obyvatelstva. S využitím našich zkušeností z období pandemie COVID-19 plánujeme přepracovat a aktualizovat systém krizového řízení Chýně. Dostupné informační kanály obce využijeme ke komunikaci s obyvateli, aby každý věděl, jak se v jednotlivých životních (krizových) situacích zachovat.

Bezpečná Chýně pro všechny

Za pomoci obecní policie chceme udržet nízkou úroveň trestné činnosti. Chceme rozšířit programy a projekty v oblasti sociální prevence dětí a mládeže. Do projektů chceme nově zahrnout i dospělé (především rodiče), ale i výkon činnosti sociálně vyloučených osob. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobou systematickou práci se specifickými skupinami osob, kterou jsme zahájili před pěti lety. Toto kontinuální úsilí nemá okamžitý a hmatatelný výsledek, ale rádi bychom touto formou podpořili 5 osob. Je to jedna z cest, jak se s fenoménem současné společnosti vypořádat.

I při zvyšování počtu obyvatel Chýně je nadále cílem snižovat míru trestné činnosti, případně ji alespoň udržet na současné úrovni ve všech lokalitách. Podpoříme zajištění maximálně možné a efektivní přítomnosti hlídek obecní policie, aby se zvýšila kontrola nad dodržováním veřejného pořádku a objasněnost trestné činnosti. Budeme podporovat opatření, která souvisí s bezpečností v dopravě na území Chýně. Podpoříme instalaci prvků elektronické regulace parkování, zjednosměrnění některých ulic a celkové rozšíření parkovacích míst a jejich označení.

Kamerový systém

Za dva roky existence se kamerový systém monitorující výhradně veřejný prostor obce stal nepostradatelným pomocníkem. Již jsme zahájili instalaci druhé desítky kamer na zatím šesti stanovištích a do konce volebního období budeme v rozšiřování pokračovat. Cílem je pokrytí dalších lokalit v různých částech obce. Podporou těchto kroků chceme přispět jak k preventivnímu vlivu monitoringu na bezpečí občanů, tak k zajišťování důkazů pro vyšetřování, pokud k protiprávnímu jednání dojde. Víme, že kamerový systém není všemocný - od svého vzniku ale přispěl k objasnění více jak tří desítek deliktů.

Dobrovolní hasiči

To, že i nadále budeme podporovat naše dobrovolné hasiče, vnímáme jako samozřejmost. Jednotka se stala nezbytnou součástí bezpečnostního a záchranného systému, a to nejen v době nouzového stavu, ale i při řadě výjezdů v jarním období letošního roku - při likvidaci požárů, odčerpávání vody po přívalovém dešti nebo likvidaci následků vichřice.

Investujeme do hasičského vybavení, techniky a velkým plánem pro nadcházející období je za přispění projektu Chýně2 vybrat ideální místo a vyprojektovat novou hasičskou stanici, protože ta stávající nesplňuje řadu požadavků. Chceme prohlubovat spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému. Spolupráce s profesionálními hasiči je prioritou.


Zpět na přehled programových bodů