Efektivní trávení volného času a vytvoření vhodných podmínek pro sport i odpočinek patří mezi jednu ze základních priorit sdružení ESO Chýně. S dynamickým rozvojem obce roste potřeba sportovišť, odpočinkových zón a relaxačních zákoutí pro všechny věkové kategorie obyvatel Chýně.

Sportovní hřiště

V současné době se nabízí řada možností, jak trávit volný čas - například ke kolektivnímu sportování, ale i individuálnímu cvičení:

  1. Na některém z workoutových hřišť ("za tratí" nebo nově budovaném v ulici Hejného).
  2. Obecní hřiště u školky, na kterém probíhají během jara a podzimu fotbalové tréninky pro děti, jakožto i venkovní hřiště u základní školy. Obě hřiště je možné kdykoli využít zdarma ke sportování.
  3. Obyvatelé Chýně (a nejen ti) si mohou po domluvě pronajmout buď sportovní halu U Kuchaře nebo sportovní halu u základní školy a mohou je využívat ke sportovním účelům.
  4. Páteční večery patří již tradičně veřejnému využívání sportovní haly, kdy děti za doprovodu rodičů mohou zdarma halu využít ke sportovním aktivitám.
  5. Chýňské děti v současné době využívají řadu sportovních kroužků, které nabízí buď základní škola nebo jiné (soukromé) subjekty.
Nový multifunkční sportovní areaál u svazkové školy ChyHo

Víceúčelový sportovní areál a další sportoviště

V souvislosti s plánovanou realizací svazkové školy Chýně-Hostivice vznikne moderní sportovní areál s fotbalovým hřištěm, atletickým oválem a tenisovými kurty nabízející všestranné využití. Naší prioritou je efektivní využití areálu především pro organizovaný sport prostřednictvím sportovních oddílů, ale i pro rekreační sportovce.

Chceme, aby obec nadále podporovala vznik sportovních oddílů, jako například oddíl kopané, atletiky, tenisu atd. a vytvořila takovým oddílům odpovídající sportovní zázemí.

Další sportoviště, které patří do prioritní oblasti, je nově vznikající multifunkční hřiště v lokalitě V Roklích. Naším cílem je zajistit jejich trvalou udržitelnost a případný rozvoj.

Cyklostezky a pěší trasy

Součástí celkové strategie v podpoře sportovního a volnočasového vyžití je renovace stávajících vycházkových tras (např. kolem rybníku Bašta směrem k lanovému parku, dále ke Třetí Skále a k Hájku).

Naší snahou je rovněž zbudování cyklostezky umožňující napojení obce Chýně na Prahu (přes Sobín) a Rudnou, rovněž tak i cyklistické spojení mezi Hájkem a Hostivicemi.

Současně s cyklostezkou plánujeme v lokalitě chrášťanské skládky zbudovat pump-track hřiště pro cyklisty. Přestože jsme si velmi dobře vědomi nelehké situace ohledně "Chýňského okruhu" za tratí, usilujeme minimálně o jeho pravidelnou údržbu a cílíme na jeho částečné osvětlení a propojení podél silnice mezi Úhonicemi a Hájkem.

Odpočinek a relaxace

Rozvoj vycházkových tras s sebou přináší poptávku po odpočinkových zónách a místech umožňující komunitní setkávání v rámci venkovního prostředí. Naším cílem je vybudování odpočinkových altánů (např. v lokalitách u Billy, Opatovka, Višňovka, biokoridoru), které budou částečně chránit před povětrnostními vlivy a nabídnou připojení k obecní wifi. Současně rozšíříme možnosti pro odpočinek v klidných částech obce, pomocí instalace více laviček.


Zpět na přehled programových bodů


Vizualizace převzata z oficiální zkrácené verze Architektonické studie na svazekchynehostivice.cz dne 31. 7. 2022.